Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Μαζική θερμομέτρηση ή μαζική παρακολούθηση;

Για σκεφτείτε με ενα «ψηφιακό πιστοποιητικό» επάνω μας, μπορουν να ξέρουν που μπαινουμε και βγαίνουμε.