Τρίτη 19 Μαΐου 2020

«Φέτος να βάλεις όσα περισσότερα μπορείς!»

Πάμε γερά!
Τους "έχουμε"!

«Φέτος να βάλεις όσα περισσότερα μπορείς!» είπε ο πάτερ τον Στέλιο.
Κι αυτός υπάκουσε!
Αύριο σπέρνει 3 στρέμματα ντομάτα. Βιομηχανική και επιτραπέζια.
Φίλοι και γνωστοί που μπορούν, όλοι παρόντες.

«Να είστε σε ομάδα!» προέτρεπε άλλος αγιορείτης γέροντας πριν χρόνια.
Η ισχύς εν τη ενώσει.