Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Ἀνοίγουν τὰ Δικαστήρια γιὰ νὰ σώσουν τίς… τράπεζες!

Τὴ σταδιακὴ ἄρση τοῦ lockdown, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη, ἀνακοίνωσε ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κίνηση ποὺ ἔχει βέβαια συγκεκριμένους στόχους τόσο σημειολογικὰ ὅσο καί… οἰκονομικά.
Ὅπως δήλωσε ὁ κ. Πέτσας «συμβολικὰ ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη» θὰ ἐκκινήσει ἡ ἐπαναφορὰ στὴν κανονικότητα, ἐνῶ γιὰ τὴν ἐλαχιστοποίηση φαινομένων συνωστισμοῦ θὰ ὑπάρξουν προσομοιώσεις. «Τὸ σχέδιο σταδιακῆς μετάβασης θὰ ....
περιλαμβάνει καὶ κάποια στοιχεῖα τὴν νέας κανονικότητας» τόνισε ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, ἐντάσσοντας σὲ αὐτὰ τὴν τὶς ἀποστάσεις καὶ τὴν ἔλλειψη χειραψιῶν καὶ κοντινῶν ἐπαφῶν.
Ὡστόσο, ἡ ἐπιλογὴ τῆς Δικαιοσύνης καὶ ἰδιαίτερα τῶν ὑποθηκοφυλακείων, Εἰρηνοδικείων καὶ Πρωτοδικείων, δὲν εἶναι οὔτε τυχαία, οὔτε συμβολική, ἀλλὰ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὶς τράπεζες καὶ τὴν.... προώθηση ὑποθέσεων ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἐκκαθάριση ἰσολογισμῶν ἀπὸ κόκκινα δάνεια, ἐνῶ δίδεται σῆμα ἐπανεργοποίησης τοῦ ὁλοκληρωμένου θεσμικοῦ πλαισίου γιὰ τοὺς “στρατηγικοὺς κακοπληρωτές”, ἔτσι ὥστε νὰ προληφθεῖ -στὸ βαθμὸ ποὺ αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ- νέα λαίλαπα κόκκινων δανείων.

Τὸ σύμπλεγμα, ὑποθηκοφυλακίων Εἰρηνοδικείων καὶ Πρωτοδικείων εἶναι αὐτὸ ποὺ διεκπεραιώνει τὸν μεγάλο ὄγκο τῶν ὑποθέσεων ποὺ ἀφοροῦν νέα καὶ παλαιὰ κόκκινα δάνεια, κατασχέσεις, ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων καὶ τῆς καθημερινῆς οἰκονομικῆς-ἐμπορικῆς δραστηριότητας. Ἔτσι, μὲ τὴν ἐπαναλειτουργία τους, ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ δώσει ὤθηση στὴν οἰκονομία.

Ὡστόσο, παραδοσιακά, τὰ Εἰρηνοδικεῖα καὶ τὰ Πρωτοδικεῖα ἀποτελοῦν χώρους μαζικῆς προσέλευσης ἀτόμων, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ Ἐφετεῖα, τὸν Ἄρειο Πάγο καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ὅπου ἡ προσέλευση γενικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἐλάχιστη καὶ ὁ συνωστισμὸς γενικά… ἀνύπαρκτος.

Συνεπῶς, ἀπὸ ὑγειονομικῆς ἄποψης, ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης ἐνέχει αὐξημένο ρίσκο, ἂν καὶ γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν δικαστηρίων θὰ ληφθοῦν πρόσθετα μέτρα προστασίας.
Οἱ δηλώσεις Πέτσα

«Ἡ ἀνταπόκριση τῆς κοινωνίας στὰ δύσκολα μέτρα ὑπῆρχε καθολικὴ» τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα σχολίασε ὁ κ. Πέτσας καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ ἐπιδημιολογικὲς καμπύλες ἐπισημαίνουν πὼς πηγαίνουμε καλύτερα σὲ σχέση μὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

«Ἐπεξεργαζόμαστε ἤδη ἕνα σχέδιο μετάβασης στὴν κανονικότητα» ἐξήγησε ὁ ἴδιος καὶ ἔκανε λόγο γιὰ μία διαδικασία «σταδιακή, μακρόσυρτη καὶ στοχευμένη», γιὰ νὰ «μὴν ἔχουμε πισωγυρίσματα». Στὸ πλαίσιο αὐτό, «ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ γίνει ἀπὸ ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἔχουν λιγότερο κίνδυνο» ἀνέφερε ὁ κ. Πέτσας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ «οἰκονομικὲς δραστηριότητες μὲ μικρότερο συνωστισμό», δηλαδὴ ἀπὸ τὸ λιανεμπόριο, καθὼς «ἔχουμε χρέος νὰ προστατέψουμε τοὺς ἡλικιώμενους», ἀλλὰ καὶ πολίτες μὲ χρόνια νοσήματα.

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, «συμβολικὰ ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη» θὰ ἐκκινήσει ἡ ἐπαναφορὰ στὴν κανονικότητα, ἐνῶ γιὰ τὴν ἐλαχιστοποίηση φαινομένων συνωστισμοῦ θὰ ὑπάρξουν προσομοιώσεις. «Τὸ σχέδιο σταδιακῆς μετάβασης θὰ περιλαμβάνει κᾶ κάποια στοιχεῖα τὴν νέας κανονικότητας» τόνισε ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, ἐντάσσοντας σὲ αὐτὰ τὴν τὶς ἀποστάσεις καὶ τὴν ἔλλειψη χειραψιῶν καὶ κοντινῶν ἐπαφῶν.

Στὶς ἀρχὲς τῆς ἑπόμενης ἑβδομάδας ὁ Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θὰ ἀνακοινώσει τὰ μέτρα μετάβασης στὴν πραγματικὴ ζωή, ἐπαναφέροντας τὶς ἴδιες ἡμέρες καὶ τὴν «Ὥρα τοῦ Πρωθυπουργοῦ» στὴ Βουλή.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/04/blog-post_609.html