Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Δεν είναι όλα τα εμβόλια αθώα. Υπάρχουν και αρκετές ελληνικές περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών.