Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Ζεί Κύριος ο Θεός ημών, ο Θεός των Δυνάμεων. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι όταν ζεις την παρουσία τού Θεού μέσα σου και την βιώνεις.