Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

Αυτός ειναι ο ψυχάκιας κοκάκιας αλβανός φονιάς. Το όνομά του είναι Βάκο Αρμπέρ (Bako Arber), 31 ετών.