Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαστικό χαστούκι στην κυβέρνηση για τον ΕΝΦΙΑ

Αντισυνταγματική η διάταξη για το πιστοποιητικό καταβολής του φόρου

Το ένα χαστούκι μετά το άλλο δέχεται η κυβέρνηση από την ελληνική δικαιοσύνη.

Η νέα μεγαλοπρεπής σφαλιάρα αφορά στον κατάπτυστο ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης έκρινε
αντισυνταγματική τη διάταξη για την υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού καταβολής του φόρου στα δικαστήρια προκειμένου να διεξαχθεί η...
δίκη.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές έκριναν αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι, για να ξεκινήσει οποιαδήποτε δίκη που αφορά ακίνητο, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) της τελευταίας πενταετίας ή ότι έχει απαλλαγή ο διάδικος από τον ΕΝΦΙΑ.

Με τη διάταξη αυτή τα δικαστήρια δεν μπαίνουν καν στην ουσία της υπόθεσης και απορρίπτουν την αγωγή, εάν δεν έχει προσκομισθεί η επίμαχη βεβαίωση. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τις καταπατήσεις και τη λεηλασία ακινήτων, χωρίς ο ιδιοκτήτης να μπορεί, λόγω ΕΝΦΙΑ, να προστατεύσει την περιουσία του.

Οι δικαστές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, πριν εισέλθουν στα αντισυνταγματικά προβλήματα του ΕΝΦΙΑ, τονίζουν ότι «ο δικονομικός φραγμός» που τίθεται με την επίμαχη διάταξη (προσκόμιση βεβαίωσης ΕΝΦΙΑ) «σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας υπό το φως των σημερινών δυσχερών οικονομικών συνθηκών, που βιώνουν οι πολίτες που φέρουν το βάρος αυτών, ουσιαστικά στερεί αυτούς της απλής δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο».

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι «η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, παράλληλα προς υφιστάμενους άλλους φόρους, δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν πρέπει να εξαρτά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τις συγκεκριμένες φορολογικές του υποχρεώσεις».

Τέλος, αναφέρεται ότι η επίμαχη διάταξη θίγει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας.

Ο εξαθλιωμένος δικηγόρος

Την ίδια στιγμή, Αθηναίος δικηγόρος, ισχυριζόμενος ότι καταστρέφεται από την υπερφορολόγηση που δέχεται, καθώς πρέπει να ζήσει με 8,59 ευρώ την ημέρα, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο …εξαθλιωμένος δικηγόρος ζητεί να ανασταλεί και να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΝΦΙΑ του περασμένου έτους που του στάλθηκε, ενώ παράλληλα προσβάλλει και το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ιδίου έτους.

Όπως υποστηρίζει,  από το ετήσιο εισόδημά του περασμένου έτους, λόγω των αυξημένων φορολογικών επιβαρύνσεων που δέχθηκε, του απέμειναν μόνο 3.136, 69 ευρώ.

Αναλύοντας τα εισοδήματα και τις φορολογικές υποχρεώσεις του, αναφέρει ότι το συνολικό εισόδημά του για το περασμένο έτος ανήλθε στα 19.577,69 ευρώ.

Από το ποσό αυτό πρέπει να πληρώσει, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα, φόρο 7.998 ευρώ και ΕΝΦΙΑ για το 2014 το ποσό των 8.442,68 ευρώ.

Δηλαδή, οι φόροι που καλείται να καταβάλλει ανέρχονται συνολικά σε  16.440,73 ευρώ και καλείται να ζήσει με τα υπόλοιπα 3.136,96 ευρώ ή 8,59 ευρώ την ημέρα. Ωστόσο, με τα χρήματα αυτά δεν μπορεί να ανταποκριθεί καν στις βασικές ανάγκες διαβίωσης, πόσο μάλλον στην εξόφληση των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (φως, νερό, τηλέφωνο), την συντήρηση αυτοκινήτου ή την διακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο δικηγόρος υπογραμμίζει ότι υπερφορολόγηση που δέχεται τον οδηγεί «στην οικονομική εξαθλίωση και στην καταστροφή». Την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι η υπερβολική φορολόγηση παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και επομένως τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος του 2013 και ΕΝΦΙΑ του 2014 είναι άκυρα.