Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Κίνητρα για επιστροφή στην ύπαιθρο – Πριμ 50.000€ σε 18.000 νέους

- Πρόγραμμα για την ενίσχυση των νέων που θέλουν να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο θτίθεται σε εφαρμογή
- Πάνω από 18.000 νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία  θα πάρουν πριμ
- 100 εκατομμύρια θα δοθούν σε 2.000 νέες επιχειρήσεις
- Δείτε τις προϋποθέσεις
Ειδικά μέτρα στήριξης των νέων αγροτών ύψους 400 εκ. € προβλέπει ο εθνικός φάκελος με τα κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται για τον ...
αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με το Έθνος, περισσότεροι από 18.000 νέοι πρόκειται να ενισχυθούν με πριμ ύψους έως 50.000 ευρώ για ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, 16.000 νέοι θα μοιραστούν ποσά ύψους 300 εκατ. ευρώ για να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ περισσότερες από 2.000 νέες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα «start-ups», που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. €.

Παράλληλα, όμως, το νέο εθνικό σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που διαιρεί τη χώρα σε τρεις ζώνες και αναπροσαρμόζει τις αξίες των ατομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων παραγωγών, επιφυλάσσει ένα πολύ ευνοϊκό καθεστώς για τους νέους αγρότες και στις άμεσες ενισχύσεις.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα του Εθνους, προβλέπεται ότι οι νέοι αγρότες έως 40 ετών θα λαμβάνουν αυξημένο τσεκ κατά 25% σε σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες, που υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ το χρόνο από τη δέσμευση του 2% των κονδυλίων, ενώ θα μπει ανώτατο πλαφόν στις επιδοτήσεις και αναδιανεμητικό πριμ της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, ετησίως, μέχρι το 2020 για όσους νέους θέλουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα.

Η δέσμευση του 2% των κονδυλίων του εθνικού φακέλου για τους νέους αγρότες, που ισοδυναμεί με ένα ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ – όπως αναφέρει ο ειδικός γραμματέας κοινοτικών πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημήτρης Ιατρίδης – συνυπολογίζοντας κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις, θα οδεύσει σε 16.000 νέους που θα εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, με το πριμ να φθάνει έως και τις 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση για την ίδρυση 2.000 επιχειρήσεων του αγροτοδιατοφικού τομέα. Τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με συνολικά ποσά της τάξης των 100 εκ.€.

Οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής θα έχουν φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρηχγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατα τους τελευταίους 14 μήνες και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφαση έγκρισης

2. Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας 5 ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.