Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Η διαφορά ανάμεσα στον Μωάμεθ και τον Χριστό;

Ο Μωάμεθ σφάζει τον άλλο, διότι είναι «άπιστος» (= μη Μουσουλμάνος), ενώ ο Χριστός σφαγιάζεται ο ίδιος υπέρ του αμαρτωλού.