Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Οχι, δεν είναι προπαγάνδα... ...είναι η Ελλάδα των Σαμαροβενιζέλων!