Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Μαρίν Λεπέν: Καμμιά συνεργασία με Χρυση Αυγη, Jobbik και γερμανούς νεοναζι.

Όπως πρωτο σας είχε αποκαλύψει το Ολυμπια, η ηγέτιδα του Εθνικού Μετώπου απέκλεισε την οποιαδήποτε μορφής συνεργασία με την ΧΑ, το
τουρκοφιλο ναζιστικο Jobbik και όλα τα αντισημιτικά μορφώματα της ...
Ευρώπης. Η Λεπέν θα επιδιώξει συνεργασίες με κόμματα που θα προασπίζουν τον ελληνοχριστιανικές βάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης.