Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Επί (προηγούμενης) επταετίας τον Παττακό τον συμβόλιζε το μυστρί. Σ' αυτήν, τον Μπουμπούκο τον απεικονίζουν δύο τούβλα. Εύστοχο!