Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Και απορούσα ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό μετά τις απολύσεις στους ΟΤΑ….Μα..

Σχόλιο ΛΦ: ... μόνος ένας είναι ο εθνικός εργολάβος
  — Φωτογραφία από πανεπιστημιούπολη, ΕΚΠΑ. Και απορούσα ποιος θα αναλάβει τον καθαρισμό μετά τις απολύσεις…