Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ANTONIS ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΣ!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΚΛΙΚ ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ