Τρίτη 8 Απριλίου 2014

Η προπαγάνδα ξεκινά από την πρώτη δημοτικού (βίντεο)