Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Έκτακτη ανακοίνωση Κομαντατούρ

ΚομμαΝΔατούρ:

Σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία στην κόκκινη ζώνη για λόγους ασφαλείας του υπάτου… αρμοστή.

Καμιά αντίρρηση?

Α! Guten Morgen

Πόρτα – Πόρτα