Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Τούρκοι και ναζί, το ίδιο μαγαζί.

@filokalia: O τούρκος της Κριμαίας που ξεσηκώνει τους Τάταρους ενάντια
στη Ρωσία και υπέρ των ναζί.