Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Φωτογραφία από την Βραζιλία μετά την τελευταία αύξηση των διοδίων

Σύντομα σε ευρεία κλίμακα και εδώ. ΛΑΕ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥ!