Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Αντισυνταγματικό το χαράτσι του συνταγματολόγου Βενιζέλου!

Το Δ’ τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε αντισυνταγματικό το χαράτσι στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, που επέβαλε ο Ευ. Βενιζέλος ως Υπουργος, τότε, Οικονομικών!

Με πλειοψηφία 3-2 κρίθηκε από το Δ’ Τμήμα του Αρείου Πάγου ότι το πρώτο χαράτσι (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών) το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματτα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι το χαράτσι επιβάλλεται με...
βάση το κάθε ακίνητο (τετραγωνικά, κ.λπ.) και όχι σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του κάθε φορολογούμενου, ο οποίος έχει δεχθεί μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, αλλά και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η όλη επιβάρυνση που έχουν δεχθεί οι φορολογούμενοι έχει ως αποτέλεσμα να θίγεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των πολιτών, όπως και το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Παράλληλα, κρίθηκε ότι το χαράτσι δεν είναι τέλος αλλά φόρος, ενώ η επιβολή του παραβιάζει το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόσκολο της ΕΣΔΑ.

Ακόμη, υπογραμμίζουν οι αρεοπαγίτες ότι το χαράτσι αντιβαίνει:
στο άρθρο 2 που προστατεύει το σεβασμό και την αξία των πολιτών,
στο άρθρο 4 που επιβάλλει την ισότητα μεταξύ των πολιτών,
στο άρθρο 20 που προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια,
στο άρθρο 21 που προστατεύει την οικογένεια και
στο άρθρο 78 που ξεκαθαρίζει ότι φόρος εισπράττεται μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προς οριστική κρίση.