Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Αττική Οδός: Δεν φαίνεται να επιστρέφει στο Δημόσιο πριν από το 2024

Η Αττική Οδός δεν φαίνεται να επιστρέφει στο Δημόσιο πριν από το 2024. Αυτό απαντά το υπουργείο Υποδομών στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για το τι μέλλει γενέσθαι με τον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο, αλλά και με τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, η οποία ως φαίνεται κρατικοποιείται περί το 2039.

Οπως αναφέρει ο υπουργός ...
Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «η επιστροφή του έργου της Αττικής Οδού στο Ελληνικό Δημόσιο γίνεται εφόσον έχει επιτευχθεί το ποσοστό Μέσης Απόδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου εκ μέρους του αναδόχου που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και το οποίο υπολογίζεται από τις οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στις πιστώτριες τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο ανά τρίμηνο και συνολικά μετά το τέλος εκάστου οικονομικού έτους».

Οπως επισημαίνει, η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του κράτους και των μετόχων της Αττικής Οδού προβλέπει ότι η Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 11,60%. «Επιπλέον», συνεχίζει, το Δημόσιο «έχει αποδεχτεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αυξανόμενων εσόδων, να λάβει ο ανάδοχος επιπλέον της προαναφερόμενης συμφωνημένης απόδοσης ποσοστό έως και 1,50% (11,60%+1,50%=13,10%)».

Ετσι, σημειώνει, «με βάση την τελευταία χρηματοοικονομική αναφορά του Αναδόχου, τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία και τις διαθέσιμες προβλέψεις, σύμφωνα με το χρηματοοικονομικό μοντέλο, ο ανάδοχος φέρεται να επιτυγχάνει στο τέλος του τελευταίου έτους της μέγιστης διάρκειας της περιόδου παραχώρησης (2024) απόδοση 11,21%» και κατά συνέπεια, μέχρι στιγμής, δεν προβλέπεται να ενεργοποιηθεί υπέρ του Δημοσίου «το δικαίωμα περιορισμού της περιόδου παραχώρησης».

Αττικές Διαδρομές
Ακόμη, το υπουργείο Υποδομών τοποθετείται έπειτα από πολλά χρόνια και για το ζήτημα της εταιρείας Αττικές Διαδρομές, η οποία έχει συμβληθεί με την Αττική Οδό, παρέχοντας τις υπηρεσίες λειτουργίας του δρόμου. «Η σύμβαση της εταιρείας Αττικές Διαδρομές ΑΕ με την Αττική Οδός ΑΕ αποτελεί προσάρτημα της Σύμβασης Παραχώρησης στην οποία προβλέπεται η αμοιβή που καταβάλλεται από την παραχωρησιούχο εταιρεία στην εταιρεία λειτουργίας» σημειώνει ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Η ως άνω αμοιβή της εταιρείας λειτουργίας ορίζεται μονοσήμαντα στη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης και συντίθεται από ένα σταθερό ποσό προσαυξανόμενο από επί μέρους πρόσθετες, προσδιοριζόμενες από τη σύμβαση αμοιβές (αμοιβή αποκατάστασης καθυστέρησης, αμοιβή εμπορικής είσπραξης διοδίων, αμοιβή για πρόσθετες λωρίδες και αμοιβή κινήτρου), ανάλογα με την κυκλοφορία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σύμβαση» επισημαίνει.

«Στην αμοιβή της Εταιρείας Λειτουργίας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες της καθημερινής συντήρησης που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη λειτουργία των σταθμών διοδίων, την 24ωρη επιτήρηση του αυτοκινητόδρομου και την παροχή βοήθειας στους χρήστες, την καθαριότητα, τη συντήρηση του πρασίνου, τον αποχιονισμό κ.λπ., προκειμένου το επίπεδο εξυπηρέτησης να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης» εξηγεί ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παραχώρηση 42 ετών στη Γέφυρα
Στο μεταξύ, η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» συνεχίζει να μένει στα ιδιωτικά χέρια ως το 2039. «Οσον αφορά το έργο της ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου», σημειώνει ο υπουργός Υποδομών, «παραδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο μετά το τέλος της περιόδου παραχώρησης που ανέρχεται σε 42 χρόνια». Εξ αυτών, «τα πρώτα επτά αναλώθηκαν για τις μελέτες και τις κατασκευές, και στη συνέχεια τα 35 έτη αποτελούν την περίοδο λειτουργίας, η οποία λήγει το 2039» συνεχίζει. «Η περίοδος λειτουργίας του έργου είναι δυνατόν να συντμηθεί αν στο μεταξύ επιτευχθεί το όριο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της παραχωρησιούχου εταιρείας Γέφυρα ΑΕ» καταλήγει ο υπουργός Υποδομών.

Πάντως, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημειώνει ότι «οποιαδήποτε τροποποίηση, εάν και όποτε συμφωνηθεί, για τις Συμβάσεις Παραχώρησης των έργων της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, θα πρέπει να κυρωθεί με νεότερους νόμους από το Κοινοβούλιο».

Σημειωτέον ότι τα δικαιώματα των δύο έργων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο πλαίσιο του σχεδίου «Δαίδαλος», που προέβλεπε την τιτλοποίηση των εισπράξεων του Δημοσίου από τα διόδια της Αττικής Οδού, της Γέφυρας, της Εγνατίας Οδού, του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, της Ιόνιας Οδού, της Ολυμπίας Οδού, του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου και του Μορέα για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.  Ωστόσο, το «πάγωμα» των εργασιών στους τέσσερις δρόμους προκάλεσε και τη «φραγή» στο σχέδιο τιτλοποίησης. Μάλιστα, η αλλαγή των συμβάσεων που πέρασαν πρόσφατα από τη Βουλή δεν αφήνει πολλά περιθώρια αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων.