Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Bitcoin…

Σε μια κοινωνία όπου οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά και το φυσικό (χάρτινο) χρήμα είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των ποσών που διακινούνται, ένα νόμισμα που δεν ελέγχεται από τις κεντρικές τράπεζες, τους πολιτικούς και τον τραπεζικό κλάδο είναι...
πολύ επικίνδυνο.
Όχι γι’ αυτούς που συναλλάσσονται μ’ αυτό, αλλά γι’ αυτούς που (δεν) το ελέγχουν.


Για αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα εξέδωσε προειδοποίηση!!!

http://blogs.marketwatch.com/thetell/2013/12/13/european-banking-authority-blasts-out-warning-on-bitcoins/....