Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

Υποχρεωτική επιβίβαση από την μπροστινή πόρτα στα λεωφορεία


Η επιβίβαση των επιβατών στα λεωφορεία από την Δευτέρα η Ιουλίου θα γίνεται από την μπροστινή πόρτα των λεωφορείων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς καθίσταται υποχρεωτική για να επιδεικνύουν οι επιβάτες το εισιτήριο ή την κάρτα τους στον...
οδηγό.

  Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά σε επιλεγμένες γραμμές, ώστε στη συνέχεια να γενικευθεί προοδευτικά και στις υπόλοιπες γραμμές του δικτύου.

  Τα λεωφορεία των γραμμών αυτών θα φέρουν ειδική σήμανση στις θύρες και στη φωτεινή επιγραφή τους, ώστε να γίνονται αντιληπτά από τους επιβάτες.