Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με το εβραϊκό σκουφάκι kippah!!!

Την ημέρα ανάμνησης του ολοκαυτώματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ο Αβραμόπουλος προσκυνούσε τους Εβραίους!!!
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος στέκεται προσοχή για ένα λεπτό σιγής, μετά την κατάθεση στεφάνου στην Αίθουσα των ...
Αναμνήσεων (στο Yad Vashem Memorial Museum), του Ολοκαυτώματος ''των Εβραίων'' στην Ιερουσαλήμ, την 29η Μαΐου 2013.

=== MIDEAST ISRAEL GREECE DIPLOMACY
=== Location: JERUSALEM, Israel

=== Greek Foreign Minister Dimitris L. Avramopoulos (C) observes a momemnt of silence after laying a wreath in the Hall of Remembrances at the Yad Vashem Holocaust memorial museum, in Jerusalem, 29 May 2013. Others are not identified. Avramopoulos is on an official visit to Israel and the Palestinian Authority until 30 May 2013.

http://hellasxg.blogspot.com/2013/06/kippah.html