Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Θα κατεδαφίσουν την Αγία Τριάδα στην πλατεία Ταξίμ για το όνειρο του Ερντογάν; ... το Τζαμί της Πόλης !


Ἀπειλοῦν νὰ «ξηλώσουν» τὴν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πλατεία Tαξίμ Τὴν γνωστὴ ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία τῆς ἁγίας Τριάδας ποὺ δεσπόζει μὲ τὰ δύο μεγάλα καμπαναριά της στὴν πλατεία Ταξίμ ἀπειλεῖ νὰ «ξηλώσει» ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση
γιὰ νὰ κτιστεῖ τὸ μεγάλο ἰσλαμικὸ τέμενος, ἕνα παλιὸ ὄνειρο τοῦ Ἐρντογᾶν, τὸ ὁποῖο θὰ κυριαρχεῖ δίνοντας καὶ ἕνα...
μουσουλμανικὸ στίγμα στὴν ἱστορικὴ πλατεία.
Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, (5/6), σὲ ὁμιλία ποὺ ἔκανε τὴν Δευτέρα ὁ Ἐρντογᾶν λίγο πρὶν φύγει ἀπὸ τὴν Τουρκία γιὰ τὴν περιοδεία του στὴν βόρειο Ἀφρικὴ στὸ ἄνοιγμα τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχείων, ἀνέφερε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους λόγους ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀναγείρει μεγάλο μουσουλμανικὸ τέμενος στὴν πλατεία Ταξὶμ εἶναι νὰ ἐξαφανίσει  τὴν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία ἡ ὁποία ἐμφανίζεται μεγαλοπρεπὴς στοὺς ἐπισκέπτες ἐνῶ τὰ δύο καμπαναριὰ τῆς δίνουν μία ἄλλη ὄψη στὴν περιοχή.
 Οἱ Τοῦρκοι ἀναφέρουν ὅτι τὸ οἴκημα καὶ τὸ οἰκόπεδο τῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησίας ἀνήκει στὸ βακούφι τοῦ ἑλληνικοῦ νοσοκομείου τοῦ Balikli, ἐνῶ μπροστὰ ἀπὸ τὸ οἰκόπεδο ὑπάρχει μία σειρὰ καταστήματα τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τοῦ Ἐρντογᾶν προβλέπεται νὰ κατεδαφιστοῦν γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ χῶρος γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους.

Ὅπως ἦταν ἑπόμενο οἱ δηλώσεις αὐτὲς καὶ.... τὰ σχέδια νὰ κατεδαφιστοῦν τὰ καταστήματα στὴν περιοχὴ ἔχουν ξεσηκώσει τοὺς Τούρκους καταστηματάρχες οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, ὁ κόσμος ποὺ ἔρχεται νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν πλατεία καὶ εἰδικὰ οἱ ξένοι τουρίστες εἶναι οἱ καλύτεροι πελάτες τους καὶ ἡ ἐξυπηρέτηση ποὺ τοὺς δίνεται εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ὁμαλὴ διέλευση τῶν τουριστῶν ἀπὸ τὴν περιοχή.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑπάρχει καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἐρντογᾶν ὅτι δὲν μπορεῖ μία ἱστορικὴ πλατεία ὅπως ἡ πλατεία Ταξὶμ νὰ ἐμφανίζει τὴν εἰκόνα σὲ κάποιο ποὺ θὰ ἔρθει γιὰ πρώτη φορὰ τῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησίας καὶ παράλληλα τῶν διαφόρων φαστφουντάδικων τὰ ὁποία ὅμως λειτουργοῦν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν πλατεία.
 Ἐδῶ ὅμως ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο θέμα. Τὰ καταστήματα αὐτὰ ἀνήκουν στὸ ἑλληνικὸ βακούφι καὶ ἀποτελοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἔσοδα τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινότητας καὶ ἡ κατεδάφισή τους θὰ ἀποτελέσει μεγάλο πλῆγμα γιὰ τὴν ἤδη προβληματικὴ λειτουργία τῆς  ἐκκλησίας καὶ θὰ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή της.

Οἱ προθέσεις αὐτὲς τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ ποὺ συνηθίζει νὰ μὴν δίνει λογαριασμὸ σὲ κανένα, εἶναι γνωστὸ ὅτι ἔχουν προκαλέσει τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν ἴδιων τῶν Τούρκων ποὺ δὲν θέλουν νὰ καταστραφεῖ τὸ γνωστὸ Gezipark στὴν πλατεία Ταξίμ.
 Ἡ πρόθεση ὅμως τοῦ Ἐρντογᾶν νὰ καταστρέψει τὴν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, εἶναι μία μεγάλη πρόκληση καὶ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξουν οἱ ἀνάλογες ἀντιδράσεις καὶ ἀπὸ ἑλληνικῆς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς γιὰ νὰ διασωθεῖ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ κτίσμα ποὺ εἶναι ὅτι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν ἄλλοτε ἀκμάζουσα ἑλληνικὴ ὁμογένεια  ποὺ κυριαρχοῦσε στὴν περιοχὴ καὶ ἡ ὁποία ἐκδιώχτηκε μὲ τὸν πιὸ βάρβαρο τρόπο ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὶς δεκαετίες  τοῦ πενήντα καὶ τοῦ ἑξήντα.
 Καὶ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι τὴν ἴδια ὥρα κάποιοι δήμαρχοι σχεδιάζουν νὰ γεμίσουν μὲ τζαμιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ μὲ ἰσλαμικὰ ἱδρύματα τὴν Θεσσαλονίκη .
Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος