Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Γελάστε ελεύθερα: Η εικόνα του ΚΚΕ τον 21ο αιώνα!
http://www.eleysis-ellinwn.gr