Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Η υπεύθυνη δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων


ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ - ΜΟΙΡΑΣΤΕ - ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ

ΜΕΙΝΑΝ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΕΚΤΡΩΜΑ


Ὅσοι ἔχετε τὴν δυνατότητα ἐκτυπῶστε καὶ μοιράστε τὴν ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων, σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θέλουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν, νὰ βροῦν ἢ νὰ γράψουν οἱ ἴδιοι τὴν ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ τὴν ἄρνηση παραχώρησης τῶν ὀργάνων μας, ὡς ἀνταλλακτικά. Ὁ νόμος-ἔκτρωμα τῆς Νέας Τάξης, ξεκινᾶ νὰ ἰσχύει ἀπὸ 1ης Ἰουνίου 2013.

Κατεβάστε τὴν σὲ μορφὴ pdf γιὰ εὔκολη ἐκτύπωση πατώντας  
ὑπεύθυνη δήλωση Νόμου 105-1 γιὰ ἄρνηση δωρεᾶς ὀργάνων