Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

FT : Αποθέματα αερίου για 110 χρόνια έχουν οι ΗΠΑ


By Guy Chazan

Μια κορυφαία επιτροπή ερευνών αναβάθμισε την πρόβλεψη για τους δυνητικούς πόρους των ΗΠΑ σε φυσικό αέριο κατά 26%, σε μια ακόμη ένδειξη για την τεράστια τόνωση που προσφέρει στις ενεργειακές προμήθειες της χώρας η «επανάσταση» των σχιστολιθικών...
κοιτασμάτων.

Η έκθεση της επιτροπής Potential Gas Committee αναφέρει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεχνικώς ανακτήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου 2.384 τρισ. κυβικά πόδια, που είναι η υψηλότερη εκτίμηση στα 48 χρόνια που λειτουργεί η υπηρεσία και διπλάσια από 10 χρόνια πριν.
 Η εκτίμηση είναι μεγαλύτερη κατά 486 τρισ. κυβικά από την εκτίμηση του 2010, δηλαδή είναι αυξημένη κατά 25,6%.

Αν τα δυνητικά κοιτάσματα προστεθούν στα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα των 305 τρισ. κυβικών, σημαίνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 2.689 τρισ. κυβικά πόδια, που επαρκούν για 110 χρόνια με βάση τους τρέχοντες συντελεστές κατανάλωσης.
Η έκθεση αποτελεί μια ακόμη αποδειξη για το πώς μεταμορφώνει το ενεργειακό τοπίο της Βορείου Αμερικής η σχιστολιθική επανάσταση. Η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου έχει εκτιναχθεί χάρη στην ευρεία χρήση τεχνικών όπως η οριζόντια άντληση και η υδραυλική «διάρρηξη», όπου τεράστιες ποσότητες ύδατος και χημικών διοχετεύονται με μεγάλη πίεση σε σχιστολιθικά κοιτάσματα, δημιουργώντας ρωγμές από τις οποίες απελευθερώνεται φυσικό αέριο.
Το σχιστολιθικό αέριο καταλαμβάνει σήμερα το 30% της συνολικής κατανάλωσης αερίου στις ΗΠΑ σε σύγκριση με μόλις 1% το 2000. Η εκτίναξη της προσφοράς πέρσι, πίεσε την τιμή του εμπορεύματος στις ΗΠΑ στα χαμηλότερα επίπεδα 10 ετών.
Η μεγάλη διάθεση φυσικού αερίου μεταβάλλει την μορφή της ενεργειακής βιομηχανίας των ΗΠΑ, καθώς το αέριο αντικαθιστά όλο περισσότερο τον άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας αλλά και το πετρέλαιο. Αρκετοί μιλούν για βιομηχανική αναγέννηση στις ΗΠΑ λόγω του σχιστολιθικού αερίου.

«Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρουμε δεδομένη την παροχή άφθονου, καθαρού φυσικού αερίου για τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες μας,» σχολίασε ο David McCurdy επικεφαλής της American Gas Association.

Η άντληση σχιστολιθικού αερίου συνεχίζεται απρόσκοπτα παρά τις έντονες αντιδράσεις των περιβαλλοντολόγων που φοβούνται ότι η μέθοδος της υδραυλικής «διάρρηξης» μπορεί να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Ανησυχίες υπάρχουν επίσης για την ανάφλεξη των ανεπιθύμητων αερίων από τα πηγάδια, τα απόβλητα του νερού που χρησιμοποιείται και την τοξικότητα των χημικών που περιλαμβάνονται στην μέθοδο άντλησης.

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2013/04/ft-110.html