Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Διαβάστε μεταφρασμένη την διακήρυξη της ανεξαρτησιας των ΗΠΑ!!


Διαβάστε την παρακάτω διακήρυξη και δειτε ποσο επίκαιρη ειναι για αυτα που συμβαίνουν στην δική μας χώρα διόμισυ αιώνες μετα. Χαριν συντομίας δεν εχω περιλάβει την πλήρη λίστα των αιτιάσεων και παραπόνων των αποίκων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΡΕΣΣΟΥ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1776

OMOΦΩΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 13 ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ...
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οταν στην πορεία των ανθρώπινωνγεγονότων γίνεται απαραίτητο για έναν λαό ναδιαλύσει τα πολιτικέςσχέσεις που τον έχουν συνδεσει με κάποιον άλλο λαό προκειμένου να αναλάβει μεταξύ των δυνάμεων της γης,την ξεχωριστή και ίση θεση την οποια οι Νόμοι της Φύσης και του Θεού τουδιασφαλιζουν το δικαίωμα , τότε, χαριν ενός αξιοπρεπούς σεβασμου για τις απόψεις της ανθρωπότητας, χρειάζεται να διακηρυξει τα αίτια που τον ωθούν σε αυτόν τον αποχωρισμό.

Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες να είναι αυτονόητες, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ότι είναι προικισμένοι από τον Δημιουργό τους με συγκεκριμένα


απαραβίαστα Δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας. Οτι για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα, ιδρύονται Κυβερνήσεις μεταξύ των Ανθρώπων, αντλώντας τις εύλογες εξουσίες τους από την συναίνεση των κυβερνωμένων. Ότι, όποτε μια Μορφή Κυβέρνησης γίνεται καταστροφική για τους σκοπούς αυτούς, είναι Δικαίωμα του Λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει , και να ιδρύσει μίανέα κυβέρνηση, θέτοντας τα θεμέλιά της σε τέτοιες αρχές και οργανώνοντας τις εξουσίες της σε τέτοια μορφή, ώστε να τους φανεί πιθανότερο ότι έτσιθαεξασφαλιστεί η Ασφάλεια και η Ευτυχία του.Η σύνεση, όντως, υπαγορεύει ότι Κυβερνήσεις από καιρό εγκαθιδρυμένες δεν θα πρέπει να αλλάζουν για μικρες και παροδικές αιτίες. Και κατά συνέπεια όλες οι εμπειρίες εχουν δείξει ότι η ανθρωπότητα είναι περισσότερο διατεθειμένη να υπομένει, όσο τα δεινά είναι υποφερτά, παρά να διορθώνει την πορεία της καταργώντας μορφές στις οποίες ειχε συνηθίσει. Όταν όμως μια μακράσειρα προσβολών και καταχρήσεων, που,επιδιώκοντας πάντα το ίδιο στόχο,αποκαλύπτουν στον λαό ένα σχέδιο για να τον υποτάξουνκάτω από ένα απόλυτο δεσποτισμό, τότε είναι δικαίωμά του, είναι καθήκον του, να αποτινάξει μια τέτοια Κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει νέους Φύλακες για τη μελλοντική ασφάλειά του . – Τέτοια υπήρξε η υπομονετική ανοχή αυτών των Αποικιών. Και τέτοια είναι σήμερα η ανάγκη που τις υποχρεώνει να αλλάξουν το προηγούμενο Σύστημα της κυβέρνησης. Η ιστορία του παρόντος βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας είναι μια ιστορία επανειλημμένωνπροσβολών και καταχρήσεων, με άμεσο στόχο τη δημιουργία μιας απόλυτης Τυραννίας σαυτές τις Πολιτείες. Για να αποδειχθεί αυτό, ας παραθέσουμε τα δεδομένα στον ειλικρινή κόσμο.

Έχει αρνηθεί την συγκατάθεσή τουγια τουςνόμους, το πιοσωστούς και αναγκαίουςγια τοκοινό καλό

Εχει……………

Έχειδημιουργήσει μια πληθωρα νέων θέσεων και έχειστείλει εδώορδέςυπαλλήλων που καταπιέζουντο λαό μας και να πάρουνε το βιος του.

Έχειδιατηρήσει ανάμεσά μας, σε καιρούςειρήνης, μόνιμοΣτρατό χωρίςτησυγκατάθεση τωννομοθετικών μαςσωμάτων.

Έχει δράσει ώστε να καταστεί η Στρατιωτική εξουσία ανεξάρτητη καιανώτερη από την πολιτικήεξουσία.

Μας έχει,σεσυνδυασμό μεάλλους, καθυποτάξεισεμια δικαιοδοσία ξένηπροςτοσύνταγμά μας, και μη αναγνωρισμένη από τουςνόμους μας. Εχειδώσειτησύμφωνηγνώμη του σε πράξειςγια μιαδήθενΝομοθεσίαπροκειμένου:

νασταθμεύουνμεγάλα σώματαενόπλων στρατιωτών ανάμεσά μας

να προστατεύονται εκείνοι, μεεικονικέςδίκες από τηντιμωρία για τουςφόνους πουδιαπράττουν εις βάρος των κατοίκων αυτώντωνΠολιτειών:

ναπεριορίζουν τοεμπόριο μας μεόλα τα μέρητουκόσμου:

να μας επιβάλλουν φόρουςδίχωςτησυγκατάθεσή μας:

να μας στερούν, σε πολλές περιπτώσεις, τοόφελοςτης δίκης απο ορκωταδικαστήρια

Να μας μεταφέρουν δια της βίας πέραν από τουςΩκεανούς για ναδικαστούμε για ανυπόστατα αδικήματα:

Να καταργούντοελεύθεροΣύστημα τωνΑγγλικώνΝόμωνσεμια όμορηΕπαρχία, ιδρύονταςσε αυτήνμια Αυθαίρετη κυβέρνηση, και διευρύνοντας τα όριάτης, έτσιώστεη επαρχία αυτή να καταστεί αμέσωςένα υπόδειγμακαι ένα κατάλληλοεργαλείο για τηνεισαγωγή τηςίδιας απόλυτηςεξουσίαςστιςυπόλοιπες Αποικίες

Να καταργούν τούς καταστατικούς μας χάρτες, καταργώντας έτσι καιτουςπολυτιμότερουςνόμους μας και αλλάζοντας συγχρόνως ριζικάτιςμορφέςτωνκυβερνήσεων μας.

Να καταργούν τα Νομοθετικάσώματα μας, και να ισχυρίζονται ότι διαθέτουντηνεξουσία να νομοθετούνχάριν εμών σε όλεςτις περιπτώσεις.

Εμείς, ωςεκτούτου, οι αντιπρόσωποι τωνΗνωμένωνΠολιτειώντηςΑμερικής, σε γενική συνέλευση, που συνεκλήθηγια να αποτείνει έκκλησηπροςτοΑνώτατο Δικαστή τουκόσμουγια τηνεντιμότητα των προθέσεώνμας, κάνει επ’ονόματι , και με την εξουσία που πηγάζει απο εμάς, τους απλούςάνθρωπους αυτώντων αποικιών , την επισημη δημοσίευση όπουδηλώνουμε, ότι αυτέςοι ηνωμένες πολιτείες είναι και δικαίως όπως πρέπει να είναι,ελεύθερες και ανεξάρτητες, απαλλαγμένες απο κάθε υποταγή στοΒρετανικό Στέμμα, και ότικαθε πολιτικήσύνδεσημεταξύ μας και τουκράτουςτηςΜεγάληςΒρετανίας, έχει σύμφωνα με το δικαίωμα μας,τελειως διαλυθεί. Και ότισανελεύθερες και ανεξάρτητεςπολιτείεςδιαθέτουμε πλήρηεξουσία να διεξάγουμεπόλεμους, να συνάπτουμεειρήνη,συμμαχίες, να διεξάγουμε εμπόριο, και να διαπράττουμε ότι άλλο εχουν το δικαίωμα να διαπράττουν τα ανεξάρτητα Κρατη. Και για τηνδιακήρυξηαυτήςτηςδήλωσης, στηριζόμενοι στην προστασία τηςΘείας Πρόνοιας, υποσχόμαστε αμοιβαία ο ένας στονάλλο τιςζωές μας, τις περιουσίες μας, και τηνιερήμας τιμή.

http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm