Σάββατο 20 Απριλίου 2013

ἘΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΩΣΕ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕ


Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἕλληνες! Αὐτοὶ ἦταν πάντα! Αὐτοὶ θὰ εἶναι ὅπως κι ἐὰν ἔλθουν τὰ πράγματα!