Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Με "Ιθαγένεια" και όχι με το Γένος η εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές..

...Ντουφεκιές στον αέρα απο την Ν.Δ
 Τι Βενιζέλος ...Τι Σαμαράς ! Υποχώρησαν σε Βενιζέλο και Κουβέλη ! H εισροή Αλλοδαπών στις Στρατιωτικές Σχολές Συνεχίζεται ... 8. Τα προσόντα, τα ...
οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής: α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

 Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α'). -5-

β.    Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζουν τα ΠΔ 133/2002 – ΦΕΚ 109Α', ΠΔ 53/2003 – ΦΕΚ 59/Α', ΠΔ 207/2007 – ΦΕΚ 233/Α' και ΠΔ 54/2010 – ΦΕΚ 93/Α'. 
Γαργάρα την έκαναν την επιστολή οι 84 βουλευτές  της Νέας Δημοκρατίας 
 


veteranos.gr