Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΣΟΒΑΡΟ: Ετσι θα βάλουν χέρι στους υδρογονάνθρακες της Κύπρου..

Δείτε πως θα βάλουν χέρι στους υδρογονάνθρακες..στην προίκα της Κύπρου.. Προσέξτε τι προβλέπει το σχέδιο νόμου “ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”. Αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι για....
ψήφιση στην Βουλή της Κύπρου Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται (α) από εισοδήματα της Δημοκρατίας προερχόμενα από….. την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2)…. (2) Μερίδιο των εσόδων της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατάλληλο και επαρκές για την εξασφάλιση της αποπληρωμής και των αποδόσεων των ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών, που εκδίδονται από το Ταμείο σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, διατίθεται προς το Ταμείο όπως καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου: