Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Τι είναι η επιχείρηση 2013 Μαραθών


Δείτε το βιντεο!
Από τη βιντεοσκόπηση της 5ης συνάντησης Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της επιχείρησης 2013 Μαραθών.

Μέρος Α: Τι είναι η επιχείρηση 2013 Μαραθών.